Uudised

EMLS volikogu koosolek

Eesti Meestelaulu Seltsi juhatus kutsub Teid erakorralise volikogu koosolekule, mis toimub reedel, 30. septembril algusega kell 16.00 Salme Kultuurikeskuse III korruse tantsusaalis, Salme tn. 12, Tallinn

Volikogu päevakord:

1. Eesti Meestelaulu Seltsi uue juhatuse kinnitamine

2. EMLS juhatuse ja EMLS tegevusplaani tutvustamine

3. Koorijuhtide kutsestandardid, koorijuhtide tasustamine

4. Meeskooride töökorraldus ja juhtimine – meeskoor, kui tööandja oma dirigendile (oluline meeskooride presidentide kohalolek)

5. Seminar kontsert – töö noorte meeshäältega

Vastavalt seltsi põhikirjale esindavad volikogus meeskoore kõik seltsi liikmeskooride peadirigendid ja iga 50 meeskoori liikme kohta üks volinik. EMLSi liikmeks olevaid poistekoore esindab volikogul dirigent.

Seltsi liikmeks olemist kinnitab 2016.aasta liikmemaksu tasumine. Palume Teil oma osavõtust teatada hiljemalt reedeks, 16. septembriks. Juhul, kui volinik ei saa mõjuvatel põhjustel volikogu koosolekul osaleda, palume enda esindamiseks teha kirjalik volitus  volikogul osaleva voliniku nimele.

Täpsem teave ja tagasiside e-postile: marika.kuusik@emls.ee