Eesti Meestelaulu Selts asutati 5. novembril 1988 Viljandis. Seltsi loomisel loomisel osalesid 36 meeskoori esindajad , 1993. aastal liitusid seltsiga ka poistekoorid.
Oma loomisest alates on seltsi missiooniks olnud meeste- ja poistelaulu edendamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ning rahvusliku ühtsustunde arendamine. Seltsi liikmete aadeteks on isamaalisus, kodu kaitsmine ja pereväärtuste hoidmine. Oma tegevuse oluliseks eesmärgiks peab selts õige eesti mehe kasvatamist, kelle väärtushinnangud tagavad eesti rahva ja kultuuri arengu ning säilimise.

Eesti Meestelaulu Selts on algatanud mitmeid meie rahva jaoks oluliste tähtpäevade pidulikku tähistamise. 1989.aastal algatasid seltsi laulumehed 24.veebruaril Eesti rahvuslipu pidulik heiskamise tseremoonia Pika Hermanni torni ja Emadepäeva taastähistamise kontserdiga Estonia Kontserdisaalis. 1990.aastast on selts olnud laulupeotule teekonna korraldajaks, mis on andnud võimaluse laulupeotule teekonnast osa saada tuhandetel eestimaalastel. Aastast 2000 korraldab selts igal aastal koos Eesti Kaitseväega kontsert-vastuvõtu Tartu rahu aastapäeva tähistamiseks ning koostöös Eesti Naisliiduga emadepäeva kontserti Estonia Kontserdisaalis.

Selts on oma tegevusega väärtustanud meie laulupeo traditsioone. Nii algatas selts rahvakorjanduse maestro Gustav Ernesaksa kuju loomiseks Tallinna Lauluväljakule, mis avati 2004.aastal. Viimase üldlaulupeo eel avati seltsi liikmete teostusel laulupeo pink “Laulud nüüd lähevad…”. Meestelaulu seltsi ettepanekul kõlab Pika Hermanni tornis meie riigilipu langetamisel laulupeohümni “Mu isamaa on minu arm” signatuur.

Seltsi tegevuse üks prioriteete on poistekooride ja noorte meeskooride tegevuse toetamine. 1994.aastal loodi üle-eestilise poistekoor Kalev, kus lauluvad poisid 26 Eestimaa erinevast väikelinnast ja vallast. 2016 aastal teostus projekt “Ärkamisaeg”, mis pani aluse uute noorte meeskooride loomisele Eesti erinevatesse piirkondadesse.
Poiste – ja meeste laulu arendamiseks ning järjepidevuse tagamiseks on selts kutsunud ellu mitmeid ettevõtmisi – meeskooride laulupäevad, poiste ja meeskooride võistulaulmised, poiste ja meesansamblite võistulaulmised, poiste – solistide võistulaulmised ning poistekooride iga -aastased spordi ja laululaagrid, mis on loonud uusi väärtusi ning hoidnud nii lauljaid kui dirigente motiveerituna.

Eesti Meestelaulu Seltsi tegevust on 2013.aastal tunnustatud Aadu Luukase missioonipreemiaga.

Soovime kõigile lauljatele, dirigentidele, eestvedajatele ja toetajatele heatahtlikust, mõistmist, elurõõmu ja positiivseid elamusi teel Eesti poiste ja meestelaulu järjepidevuse tagamisel.

Laulmiseni!

Eesti Meestelaulu Selts