Eesti Meestelaulu Seltsi ARENGUKAVA 2021-2025

  • Seltsi missioon

Seltsi eesmärgiks on elujõulised ja tegusad poiste- ja meeskoorid, kes oma tegevusega aitavad kaasa eesti keele ja kultuuri väärtustamisele. 

Eesmärkide saavutamiseks toetab selts mees- ja poistekooride tegevust ning korraldab sellega seonduvaid üritusi, kontserttegevust, koolitusi ja nõustamist, mille kaudu motiveerib nende kooriliikide lauljaid ja dirigente. 

Selts loob võimalusi uute poiste-, noormeeste ja meeskooride tekkeks.

  • Seltsi visioon

Eesti Meestelaulu Selts seisab selle eest, et poiste- ja meeskoorid on jätkusuutlik ja rohkearvuline kooriliik Eestis ning sellel on oluline osa Eesti kultuuriruumis.

Arengukava terviktekst EMLS arengukava_2021_2025
Tegevuskava 2023 Tegevusplaan_2023