POISTE-SOLISTIDE VÕISTULAULMISE JUHEND 2023

Harjumaa ja Tallinna eelvoor

Eesmärgiga edendada ja propageerida poistelaulu korraldab Eesti Meestelaulu Selts 2023. aasta kevadel XIII üle-eestilise poiste-solistide võistulaulmise. 

Võistulaulmine toimub järgmistes vanusegruppides: 

  • kuni 5 – aastased poisid (k.a.)
  • 6 –  7 –  aastased eelkooliealised poisid (k.a.)
  • 7 – 9 -aastased kooliealised poisid (k.a.) 
  • 10 – 11 – aastased poisid (k.a.)
  • 12 – aastased ja vanemad poisid kuni häälemurdeni
  • kuni 16 – aastased häälemurde läbiteinud noormehed
  • 17 – 20 – aastased noormehed

Vanusegruppi kuuluvuse määrab esineja vanus seisuga 20. mai 2023. Lauluvõistlusest võivad osa võtta kõik lauluhuvilised poisid. Osavõtt võistulaulmisest on tasuta ja osavõtuga seotud transpordikulud tasub osaleja. Lauluvõistlus viiakse läbi kolmes voorus – linnade ja maakondlikud eelvoorud, Lõuna – ja Põhja – Eesti vahevoorud ja lõppvoor. 

Tallinna ja Harjumaa maakondlik eelvoor toimub laupäeval, 12. märtsil 2023.a. Tallinna Nõmme Majas. Maakondikust eelvoorust pääsevad Põhja – Eesti vahevooru nii Tallinna linnast kui ka Harjumaalt edasi iga vanuserühma 3 paremat solisti. Osavõtjate registreerimine kuni 24. veebruarini 2023.a. EMLS koduleheküljel oleva lingi kaudu.

 Põhja – Eesti vahevoor toimub 25. – 26. märtsil 2023 Tallinnas Nõmme Majas ja
Lõuna-Eesti vahevoor 1. – 2. aprillil 2023 Eesti Rahva Muuseumis.

Eelvoorus ja vahevoorus on nõue laulda üks laul kas a`capella või saatega naturaalpillidel. Keelatud on fonogrammide kasutamine! Kuna vahevoorud ja lõppvoor toimuvad võimendusega, on edasipääsenutel vajalik mikrofoniga laulmise oskus.  Lõppvoorus tuleb esitamisele üks laul sümfooniaorkestriga. 
NB! Korraldusmeeskond soovitab laulda eesti keeles, kuid laulukeel ei ole kriteeriumiks solisti hindamisel.

Eelvoorudest pääseb igast vanusegrupist vastavalt žürii otsusele edasi kuni 3 lauljat. NB! Solistide võrdsete tulemuste ja väga heade solistide olemasolu korral on žüriil võimalus saata edasi ka 4. koha saavutanud solist või väheste osalejate tõttu teha vastupidine otsus. Vahevoorudest (Põhja – Eesti ja Lõuna Eesti) pääseb lõppvooru edasi kokku 4 lauljat, mis otsustatakse lauljatele antud punktisummade alusel.

Vahevoorudesse edasipääsenud lauljate registreerimine toimub vastav lingi kaudu online`s  7 päeva jooksul pärast eelvooru toimumist (hiljemalt 19. märtsiks 2023) ning lõppvooru  edasipääsenud lauljad hiljemalt 7. aprilliks 2023.

Head laululusti soovides!
Eesti Meestelaulu Selts

Vajadusel küsi infot: Marika Kuusik – EMLS tegevjuht, tel. 6463580 või mob. 5062765;  e – post – marika.kuusik@emls.ee

REGISTREERI SIIN