Poistekooride võistulaulmise juhend 2022

Eesti Meestelaulu Seltsi IX poistekooride võistulaulmine`2020 toimub laupäeval, 9.aprillil 2022. aastal Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis.

Võistulaulmine toimub kuues erinevas kategoorias – A, B1, B2, C1, C2, ja D. Iga osavõtja koor valib ise endale sobiva kategooria, vastavalt kohustusliku  loo raskusastmele. Kunstilisel toimkonnal on õigus koori poolt valitud kategooriat muuta, kui see pole koori võimetele vastav. Minimaalne võistulaulmisel osaleva koori lauljate arv on 16.
NB! Vajadusel on korraldajal / Eesti Meestelaulu Seltsi muusikalisel ja poistekoori toimkonnal õigus kategooriad ühendada või vajaliku hulga kooride puudumisel kategooriat mitte avada.

A-kategooria (klassikaline poistesegakoor)
1. Kohustuslik laul „Sääl igatsedes hilju…“ Riho Esko Maimets/ Ernst Enno
2. Ülejäänud repertuaar on vabal valikul. Ühe valitud laulu puhul võib kasutada ka instrumentaalsaadet. Kava pikkus koos kohustusliku lauluga on 9-12 minutit.

B-kategooria (kolmehäälne poistekoor)
B1- (SAB)
1. Kohustuslik laul “Oh Eesti isamaa”Jaan Kappel/Ado Grenzstein
2. Ülejäänud repertuaar vabal valikul, võib kasutada instrumentaalsaadet. Kava pikkus 9-12 minutit.

B2 (SSA)
1. Kohustuslik laul “Oh Eesti isamaa”Jaan Kappel/Ado Grenzstein
2. Ülejäänud repertuaar vabal valikul, võib kasutada instrumentaalsaadet. Kava pikkus 9-12 minutit.

C-kategooria (kahehäälne poistekoor)
C1(stuudiod ja muusikakallakuga koolikoorid)
1. Kohustuslik laul “Kalamees naerab” süidist “Kuidas kalamehed elavad” eesti rahvaviisi järgi Gustav Ernesaks/ Juhan Smuul.
2. Ülejäänud repertuaar vabal valikul, võib kasutada instrumentaalsaadet. Kava pikkus 6-9 minutit.

C2 (tavakoolid)
1. Kohustuslik laul “Kiigu, liigu laevukene” eesti rahvaviis/ Martin Körber.
2. Ülejäänud repertuaar vabal valikul,võib kasutada instrumentaalsaadet. Kava pikkus 6-9 minutit.

 D-kategooria (ühehäälne poistekoor)
1. Kohustuslik laul “Virulaste tants” eesti rahvaviis järgi Tuudur Vettik/ Julius (Oengo) Oro. Osalevad lauljad kuni II klass kaasa arvatud.
2. Ülejäänud repertuaar vabal valikul, võib kasutada instrumentaalseadet. Kava pikkus 6-9 minutit.

VABA kategooria
1.
Vabalt valitud repertuaar. Kava pikkus 7-10 minutit.

Zürii
Võistulaulmist hindab 5-liikmeline žürii koosseisus: Soma Szabó (UNGARI)Tomas Ambrozaitis (LEEEDU), Inessa Bodyako (VALGEVENE), Maarja Soone (EESTI) ja Riho Esko Maimets (EESTI).

Žürii töö ja hindamiskriteeriumid
1. Koore hindab viieliikmeline žürii, mille kolm liiget on väljapoolt Eestit. 
2. Žürii hindab 100 punkti süsteemis interpretatsiooni, intonatsioonilist täpsust, kava valikut/ülesehitust ja vokaali.
3. Žürii liikmed annavad iga võistelnud koori kohta kirjalikud kommentaarid, mille koor saab hiljemalt kahe kuu jooksul peale konkurssi.
4. Žürii võib igas kategoorias välja anda ühe I, II ja III preemia, millele kandideerivad koorid peavad koguma vastavalt 90-100, 80-89 ja 70-79 punkti 100-st. Žüriil on õigus kokkuleppel konkursi korraldajaga välja anda eripreemiaid ning preemiaid ümber jagada.
5. Kui koor ületab lubatud ajalimiiti rohkem kui 30 sekundit, annab iga ületatud minut 1 miinuspunkti koori keskmisest hindest. Sama kehtib lubatust lühema programmi korral.
6. Žürii otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.

Preemiad:

Võistulaulmise iga kategooria kolme paremat autasustatakse EMLS-i diplomi ja rahaliste preemiatega, mis jaguneb 50% koorile ja 50% dirigendile. Preemiaid finantseerib Eesti Kultuurkapital ning täpsed summad avalikustatakse detsembri lõpuks.

Registreerimise kord

Koori registreerimine konkursile kuni 31. jaanuarini 2022.a. Registreeri SIIN
Koori lõpliku osaluse kinnitab tasutud konkursi osalustasu
EMLS liikmele 50 EUR koori kohta (osaline toetus ruumide rendile, züriiliikmete tasustamiseks ja üldiseks korralduseks) ja mitteliikmel 100 EUR koori koht. Osalustasu maksmine toimub EMLS-i poolt koostatud arve alusel, mis esitatakse koorile peale registreerimislehe täitmist.

Osalevatel kooridel palume saata hiljemalt 28. veebruariks 2022.a.
– trükikõlbulik foto (min 1MB, jpg- või pdf-formaadis);
– esitamisele tulev kava (palun lisada laulude pikkused)

Täpsem informatsioon:
Maret Alango tel:55561888; maret.alango@gmail.com
Marika Kuusik tel:5062765; marika.kuusik@emls.ee