POISTE-SOLISTIDE VÕISTULAULMISE JUHEND 2019

Eesmärgiga edendada ja propageerida poistelaulu korraldab Eesti Meestelaulu Selts 2019. aasta kevadel XI üle-eestilise poiste-solistide võistulaulmise.
Võistulaulmine toimub järgmistes vanusegruppides:
 * kuni 5 – aastased poisid (k.a.)
 * 6 – 7 – aastased eelkooliealised poisid (k.a.)
 * 7 – 9 -aastased kooliealised poisid (k.a.)
 * 10 – 11 – aastased poisid (k.a.)
 * 12 – aastased ja vanemad poisid kuni häälemurdeni
 * kuni 16 – aastased häälemurde läbiteinud noormehed
 * 17 – 20 – aastased noormehed
Vanusegruppi kuuluvuse määrab esineja vanus seisuga 05. mai 2019  Lauluvõistlusest võivad osa võtta kõik lauluhuvilised poisid. Osavõtt võistulaulmisest on tasuta ja osavõtuga seotud transpordikulud tasub osaleja. Lauluvõistlus viiakse läbi kolmes voorus – linnade ja maakondlikud eelvoorud, Lõuna – ja Põhja – Eesti vahevoorud ja lõppvoor.

Linnade ja maakondlikud eelvoorud viiakse läbi hiljemalt 03. märtsiks 2019.
Piirkondlikud vahevoorud toimuvad kahel päeval – 1. päeval kuni 5 aastased poisid – 11 aastased poisid ja 2. päeval 12 – aastased poisid – 20 – aastased noormehed.

Põhja – Eesti vahevoor toimub 16. – 17. märtsil 2019 Tallinnas Nõmme Majas, kus osalevad Harjumaa, Hiiumaa, Järvamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa ja Tallinna lauljad ja Lõuna-Eesti vahevoor 23. – 24. märtsil 2019 Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis (toimumiskohad kinnitamisel) kus osalevad Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartu ja Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa lauljad.

Eelvoorus ja vahevoorus on nõue laulda üks laul kas a`capella või saatega naturaalpillidel. Keelatud on fonogrammide kasutamine! Kuna vahevoorud ja lõppvoor toimuvad võimendusega, on edasipääsenutel vajalik mikrofoniga laulmise oskus. Lõppvoorus tuleb esitamisele üks laul sümfooniaorkestriga.
NB! Korraldusmeeskond soovitab laulda eesti keeles, kuid laulukeel ei ole kriteeriumiks solisti hindamisel.
Eelvoorudest pääseb igast vanusegrupist vastavalt žürii otsusele edasi kuni 3 lauljat. NB! Solistide võrdsete tulemuste ja väga heade solistide olemasolu korral on žüriil võimalus saata edasi ka 4. koha saavutanud solist. Vahevoorudest (Põhja – Eesti ja Lõuna Eesti) pääseb lõppvooru edasi 2 lauljat.
Vahevoorudesse edasipääsenud lauljate registreerimine toimub vastav lingi kaudu online`s 7 päeva jooksul pärast eelvooru toimumist (hiljemalt 8. märtsiks 2019) ning lõppvooru edasipääsenud lauljad hiljemalt 29. märtsiks 2019.
Eesti Meestelaulu Selts autasustab ja tänab võistulaulmise vahevoorude ja lõppvooru iga vanusegrupi paremaid soliste ja juhendajat.

Head laululusti soovides!
Eesti Meestelaulu Selts

Vajadusel küsi infot: Marika Kuusik – EMLS tegevjuht, tel. 6463580 või mob. 5062765; e – post – marika.kuusik@emls.ee

Harjumaa ja Tallinna registreerimise link
Piirkonlikesse eelvoorudesse registreerimise link