Uudised

XIII noorte laulupeo repertuaarist

2022. aasta XIII noorte laulupeo repertuaarist

XIII noorte laulupeo kunstiline toimkond on alustamas peo ettevalmistustöödega. Hetkel on aktuaalne laiapõhjaline repertuaari leidmine ja koostamine juba olemasolevate laulude hulgast, samuti uudisloomingu tellimine. 

Oleme avatud repertuaariettepanekutele, mis võiksid sobida tulevasele noorte laulupeole, mille ideekavand pealkirjaga „Püha on maa“ lähtus Hando Runneli luuletusest „Valgust!“. See luuletus võiks olla justkui üldine deviis, mis saadaks seda pidu ja väljendaks noorte armastust oma maa vastu. Ja teisalt: „aga et laulda on vaja ju valgust/keegi peab laotusse lubama päikse“ – mis on valgus, päike vaimses mõttes? Et hoida puhtust – nii füüsilises kui ka vaimses mõttes – on vaja valgust. Hingepuhtuseks on vaja vaimuvalgust ja laulupidu nähtusena võiks olla kahtlemata üks valguse allikas noortele hingedele. 

Valgust!
Hando Runnel

Püha on maa ja ta järved on pühad
kiitust me tahame laulda neil kaldail
aga et laulda on vaja ju valgust
keegi peab laotusse lubama päikse
päike on meile seesama mis saatus
kiitust ja saatust all laotuse laulda
kõndides pühade järvede kaldail
tahame maa ja ka päikese pärast
valgust jah valgust siis tõotusi laulda  

Ideekavandile tuginedes ootame: 
1.) eesti kirja- või murdekeelseid a cappella ja saatega koorilaule; 
2.) koorilaule, milles on tuginetud rahvaluulele ja rahvamuusikale; 
3.) valikuid vaimulike rahvaviiside seadete ja eesti heliloojate vaimulike laulude hulgast;
4.) laule, milles oleks algideed luua sellest kooriseade.

Laulupeo laul peab sisaldama väärtussõnumit ja muusikalist kvaliteeti, mis köidaks nii lauljat kui ka publikut. Repertuaariettepanekute tegemisel on oluline arvestada laulupeo eripäraga.  Laulupeo laul ja kava tervikuna peab vastama paljudele nõuetele: olema muusikaliselt väärtuslik, hariv, huvitav jne. Seepärast on laulupeo kava koostamine väga mitmetahuline ja väljakutseid pakkuv. Ootame teie repertuaarimõtteid, et lisaks konkreetsetele teostele teie mõtetest üldisemalt inspireerida, näha teie mõtteid seoses raskusastmega, kõnetavate teemadega.  

Ootame Eesti Meestelaulu Seltsi ettepanekuid kuni 10. maini 2020 Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusse: e-postile kersti.seitam@laulupidu.ee  või postiaadressil:
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Pärnu mnt 10, Tallinn 10148. Palume lisada ettepanekule võimalusel noot.
NB: Laulupeo kunstiline toimkond tutvub laulude ettepanekutega, kuid palume arvestada, et siduvat kohustust repertuaari loomisel ettepanekutega ei kaasne.

Lugupidamisega,
XIII noorte laulupeo peadirigent Pärt Uusberg
Kersti Seitam ELT SA toimetaja