Uncategorized

Volikogu koosolek

Eesti Meestelaulu Seltsi juhatus kutsub Teid korralisele volikogu koosolekule, mis toimub reedel, 20.mail algusega kell 16.30 Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikamaja auditooriumis 226, TÜ peamajas Ehitajate tee 5 Tallinnas.

Volikogu päevakord on järgmine:

  1. Juhatuse aruanne
  2. Muusikatoimkonna aruanne
  3. Revisjonikomisjoni aruanne
  4. 2015. majandusaasta aruande kinnitamine
  5. Juhatuse esimehe ja juhatuse valimine
  6. Revisjonikomisjoni valimine

Vastavalt seltsi põhikirjale esindavad volikogus meeskoore kõik seltsi liikmeskooride peadirigendid ja iga 50 meeskoori liikme kohta üks volinik.

EMLSi liikmeks olevaid poistekoore esindab volikogul dirigent. Seltsi liikmeks olemist kinnitab 2016.aasta liikmemaksu tasumine. Palume Teil oma osavõtust teatada hiljemalt reedeks, 13.maiks.