Uudised

Tartu rahu kontserdi kunstiline juht on Karin Kuulpak

Esmakordselt kuulutas Eesti Meestelaulu Selts välja avaliku konkursi 2021. aasta Tartu rahu kontserdi kuntsilise juhi ja lähteidee leidmiseks, et laiendada tegijate ringi ning saada pikale traditsioonile uusi ja värskeid ideid.

Konkursi tulemusena laekus Eesti Meestelaulu Seltsile kaks pakkumist. Ideekavandid olid sisukad, läbimõeldud ning andsid ülevaadet kontserdi ülesehitusest, esinejate kooslusest ja repertuaari valiku koostamise põhimõtetest.
Mõlemad kavandid lähtusid kontserdi jaoks olulistest väärtustest nagu isamaalisus ja eesti keel ning arvestasid ürituse pidulikkust, väljapeetust, päevakajalisust ning pakkusid ka uusi lähenemisi.

Põhjalike arutelude tulemusena osutus seltsi juhatuse ananüümsel hääletamisel valituks ideekavand MOSAIIK, autor KARIN KUULPAK.

Tartu rahu kontsert toimub 02.02.2021. aastal Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kontserdisaalis.

Eesti Meestelaulu Selts tänab osalejaid ning õnnitleb VÕITJAT!