Uudised

PALJU ÕNNE, HEINO ROSS 90

Täna täitub Heino Ross´il, ühel TPI /TTÜ legendaarseimal mehel ning Eesti Meestelaulu Seltsi loojal 90 aasta. 

Heino Ross sündis 1929. a Virumaal Rakvere vallas Karitsa külas. Koolitee  sai alguse Kadrina algkoolist siis keskkool, mille lõpetas kuldmedaliga ning Tallinna Polütehniline Instituut ja aspirantuur Leningradis. Aspirantuuri lõpetamise järel suunati Heino Ross 1957 tööle TPIsse elektrijaamade, -võrkude ja –süsteemide kateedri assistendiks.

Õppejõuna oli Heino Ross erakordselt populaarne ja lugupeetud nii kolleegide kui ka üliõpilaste seas. Tema erialaks kujunes põhiliselt magnetoonika, mille erinevaid kursusi ta luges kõigi aastate jooksul. Kõige ilusamateks aastateks peab Heino Ross aga aega, kui koos kolleegidega sai rajatud automaatika kateeder, kus pandi alus tänaseni püsivale traditsioonile korraldada iga-aastaseid automaatikapäevi. 

Lausa omaette peatüki Heino Rossi elus moodustab tema tegevus Eesti Meestelaulu Seltsi loojana, ta oli üks selle asutajatest ja esimene esimees 1988-1996. Tema juhtimisel saavutas selts Eesti ühiskonnas väärika koha. Tema ajal algatas selts mitu tänaseni kestvat traditsiooni: Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise piduliku lipuheiskamisega Pika Hermani torni ja emadepäeva tähistamise piduliku kontserdiga Estonia kontserdisaalis.
Suur on Heino Rossi panus ka laulupidude traditsiooni, olles laulupeo tuleteekonna mõtte algatajaks, pidades oluliseks just fakti, et läbi tuleteekonna jõudis pidu ka nendeni, kes suurele peole ise tulla ei saanud. Nii jäi jälg laulupeo traditsioonist igasse Eestimaa paika. 
Heino arvates on laulupidu eestlasele iseolemise plahvatus, mille üle ei ole vaja arutada, kas seda on vaja või mitte. Laulupidu on iseenesest mõistetav. 

Heino Ross on Eesti Meestelaulu Seltsi ja TTÜ Akadeemilise Meeskoori auliige ning Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoori aupresident.

Heino Rossile on antud ENSV teenelise haridustöötaja aunimetus ja Eesti Vabariigi Valgetähe III klassi orden.

Eesti Meestelaulu Selts tänab, tunnustab ja õnnitleb!