Uncategorized

meesansamblite võistulaulmine Tartus

Tartus toimus 6.veebruaril ansamblite võistulaulmine.

Žürii otsuse kohaselt jagasid ansamblid I-II kohta.

Topelt Hellad Kellad I-II koht

Väike Punt I-II koht