Uudised

LAULUPÄEV “KODU(L)OOTUS” on edasi lükatud 2022. aastasse

Seoses Covid-19 leviku ja selle tõttu seatud piirangutega on Eesti Naislaulu Seltsi ja Eesti Meestelaulu Seltsi ühislaulupäev „Kodu(L)ootus“ edasi lükatud järgmisesse aastasse – pidu toimub 11. juunil 2022 Võru-Kubija Laululaval. Kehtima jäävad kõik registreeringud ning paikapandud repertuaar.
 
12. juunil 2021. aastal pidanuks Võru-Kubijal  toimuma meie ühine laulupäev „Kodu(L)ootus“, kuhu oli osalema registreerunud 143 koori 3800 laulja ja dirigendiga. Covid-19’st tulenev olukord on nüüd juba pea aasta piiranud normaalsete kooriproovide läbiviimist, kuid te olete vaatamata sellele olnud ülimalt tublid ning peo toimumise eesmärgil võtnud kasutusele kõik meetodid, et repertuaar omandada.
 
Looturikas oli ka korraldusmeeskond ning arvasime, et olukord muutub aina paremuse poole ja kevade soojad ilmad teevad võimalikuks selle, mida juba pikka aega oleme igatsenud – normaalsed kooriproovid, ühised laulmised laulukaare all ning meie suur ühine pidu, mille ettevalmistus on kestnud juba kaks aastat.
 
Paraku viiruse kasv hoogustus ning sellest tingituna saatsime teile küsitluse, et saada ülevaadet, millises olukorras olete, kui palju on jõutud repertuaari omandada ning milline on lauljate meelsus peo toimumise osas. Vastuse saatsid 73% peole registreerunud kooridest ning head meelt tegi see, et neid koore, kes polnud veel jõudnud repertuaariga tutvuda ning kes peale sügist ei olnud kokku saanud, oli tõesti vähe. Proove on püütud teha väikeste gruppidega, individuaalselt ja veebis, kuid kogu koori kokkusaamine tundus enamusele olevat kauge tulevik. Samuti oldi kahtleval seiskohal, kas kõigil lauljatel jagub julgust sellisest massiüritusest osa võtta ning milline on lõpuks see arv, kes soovivad osaleda.
 
Kõike eelnevat, lisaks teie arvamust, et lükata pidu aasta edasi, Terviseameti prognoosi, mis ei luba olukorra kiiret stabiliseerumist ning tänasest, 11. märtsist kehtima hakanud palju rangemaid piirangud, mille tulemusena on huvitegevus peatatud kuni aprilli keskpaigani, tegi korraldusmeeskond otsuse ning ENLS ja EMLS ühislaulupäev „Kodu(L)ootus“ toimub 11. juunil 2022. aastal Võru Kubija Laululaval.
 
Usun, et teie laululust jääb ja meie aasta edasi lükatud pidu saab olema veel parem, sest nüüd on aega repertuaari omandamiseks ning saab enam pöörata tähelepanu väikestele detailidele.
 
Olge rõõmsad, hinges positiivsed, füüsiliselt aktiivsed ja hoidke oma tervist.
Püsime kõik negatiivsed, et kooriliikumine saaks peagi jätkuda.
 
„Kodu(L)ootus“ kodulehekülg http://www.laulupaev2021.com/ jääb kuni laulupäeva toimimiseni (11. juuni 2022. a) avatuks. Olge kursis uue infoga ning jälgige repertuaari juurde lisatavate töölehtede ja failidega.
 
KÕIKE HEAD ning järgmiste kohtumisteni sügisel!

Laulupäeva korraldusmeeskond:
kunstilised juhid Külli Kiivet ja Kuno Kerge, lavastaja Priit Strandberg, kunstnik Laura Verte
Eesti Naislaulu Selts ja Eesti Meestelaulu Selts