Uudised

LAULU- JA TANTSUPEO LIIKUMISES OSALEVATE KOLLEKTIIVIDE JUHENDAJATE TÖÖJÕUKULU TOETUS

Alates 2021. aastast saab Eesti Rahvakultuuri Keskuse kaudu küsida toetust laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendajate tööjõukulude katmiseks.

2021. aasta toetusmeetme maht on 2,7 miljonit eurot.
Määruse rakendamise esimesel aastal viiakse läbi kaks taotlusvooru

I taotlusvoor 1.03-31.03.2021 (maksed tehakse tagasiulatuvalt 1.01.2021 seisuga)
II taotlusvoor 01.08-31.08.2021 (maksed tehakse tagasiulatuvalt 1.04.2021 seisuga)
NB! Toetusmeetme teemal toimub taotlejatele neli infopäeva zoomikoosoleku vormis.

26. jaanuar kell 13.00-15.00
10. veebruar kell 13.00-15.00
25. veebruar kell 13.00-15.00
02. märts kell 13.00-15.00

Osalemiseks on vaja kindlasti eelregistreerimine, kuna osalemine kindlustatakse registreeritutele
Toetuste Menetlemise Infosüsteemi saab siseneda SIIT .

Lisainfo
Margit Salmar
tel: 600 9165
E-post: margit.salmar@rahvakultuur.ee

Toetuse eesmärk
Toetuse eesmärk on väärtustada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiivijuhte, andes neile võimaluse töötasu tõusuks s.h kehtestades miinimum tasumäära. Luua laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiivijuhtidele sotsiaalsed garantiid (puhkusetoetus jne) ja korrastada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide maastikku juhendajate palkamisel ning tagada laulu- ja tantsupeoliikumise traditsiooni jätkusuutlikkus.