EMLS-i 35. aastapäeva ja Gustav Ernesaksa 115. sünniaastapäevale pühendatud mees- ja noormeestekooride konkurss

 

EMLS-i 35. aastapäeva ja Gustav Ernesaksa 115. sünniaastapäevale pühendatud   mees-  ja noormeestekooride konkurss 26. novembril 2023.a. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Kontserdisaalis.

Võistulaulmisel on meeskooridele kolm kategooriat: A (minimaalne lauljate arv 24) ja B, C (minimaalne lauljate arv 16) ning noormeestekooridele kaks kategooriat: A ja B (minimaalne lauljate arv 16).

Nõuded kavale

Meeskoorid
A-kategooria
– kohustuslik laul Ester Mägi ,,Isamaa“
Vabalt valitud, millest üks teos võib olla instrumentaalsaatega
– Kava pikkus 13-15 minutit.

B-kategooria
– Kohustuslikuks lauluks vabalt valitud teos Gustav Ermesaksa meeskoori repertuaarist
– Vabalt valitud repertuaar, millest üks teos võib olla instrumentaalsaatega
– Kava pikkus 10-12 minutit

C-kategooria
– Vabalt valitud repertuaar, millest vähemalt üks teos on a cappella
– Kava pikkus 8-10 minutit

Noormeestekoorid
– Vabalt valitud repertuaar, millest vähemalt üks teos on a cappella
– Kava pikkus 8-10 minuti

Žürii

Žürii töö ja hindamiskriteeriumid
1. Koore hindab viieliikmeline žürii, mille üks liige on väljapoolt Eestit. 
2. Žürii hindab 100 punkti süsteemis interpretatsiooni, intonatsioonilist täpsust, kava valikut/ülesehitust ja vokaali.
3. Žürii liikmed annavad iga võistelnud koori kohta kirjalikud kommentaarid, mille koor saab hiljemalt kahe kuu jooksul peale konkurssi, koos punktitabeliga.
4. Žürii võib igas kategoorias välja anda ühe 1., 2. ja 3. preemia, millele kandideerivad koorid peavad koguma vastavalt 90-100, 80-89 ja 70-79 punkti 100-st. Žüriil on õigus kokkuleppel konkursi korraldajaga välja anda eripreemiaid ning preemiaid ümber jagada.
5. Kui koor ületab lubatud ajalimiiti rohkem kui 30 sekundit, annab iga ületatud minut 1 miinuspunkti koori keskmisest hindest. Sama kehtib lubatust lühema programmi korral.
6. Žürii otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.

Preemiad (meeskoorid ja noormeestekoorid)

Noormeestekoorid 
2. koht 300€
1. koht 400€

C-kategooria
3. koht 200€
2. koht 300€
1. koht 500€

B-kategooria
3. koht 300€
2. koht 400€
1. koht 600€

A-kategooria
3. koht 600€
2. koht 800€
1. koht 1000€

Registreerimise kord
Koori registreerimine konkursile kuni 15. mai, mille kinnitab koori poolt tasutud konkursiosalustasu 150 eurot koori kohta.
Osalustasu maksmine toimub EMLS poolt koostatud arve alusel!

REGISTREERI SIIN (registreerimine on lõppenud!)

Lisaks palume saata hiljemalt 1. oktoober 2023. a.
– lühiannotatsiooni koorist ja dirigendist (kokku 1900-2600 tähemärki);
– trükikõlbuliku foto (min 1MB, jpg- või pdf-formaadis);
– esitamisele tulev kava

Lisainformatsioon:
Indrek Vijard, tel: 5020690, indrek.vijard@nmkool.ee
Kuldar Schüts tel: 5137891, kuldarkuldar@gmail.com