Uudised

In Memoriam HEINO ROSS

Mu isamaa on minu arm,
ja tahan puhata,
su rüppe heidan unele,
mu püha Eestimaa!
(Lydia Koidula / Gustav Ernesaks)

 

Väljavõte Heino Rossi kõnest Meestelaulu päeval Kuressaares,

9.juulil, 1988. aastal:

„ Meie, eestlased, oleme viimasel ajal saavutanud mõningast edu oma olemasolu kindlustamisel. Põhiliselt väljendub see meie sisemise enesetunde paranemises, meie eneseteostuse lootuses ning teadmises, et olemasolev riigikord pole siiski suutnud meid sisemiselt murda. Kuid meie, eesti mehed, peame otsustavalt oma mainet parandama. Parim osa eesti meestest on koondunud Eestimaa meeskooridesse, mis paneb meile erilise vastutuse, et meeskooride häält, kui ühte olulist, eesti rahvale kuuluvat kõrge intellektuaalse potentsiaaliga osa, oleks praeguses revolutsioonilises ajas rohkem kuulda.“

Need prohvetlikud sõnad iseloomustasvad väga ilmekalt Heino Rossi, kui erakordselt aatelist ja isamaalist eestlast ning saavad aluseks Eesti Meestelaulu Seltsi loomisele 1988. aasta sügisel, mille juhatuse  esimeheks valitakse  Heino Ross.

Sinu sissekäidud rada Eesti Meestelaulu seltsi rajamisel on täis sügavaid, õigetest väärtustest kantud jalajälgi, mida mööda astume ka täna, pea 35 aastat hiljem.

Mälestus Sinust, Heino Ross, jääb igavesti kestma
Eesti Meestelaulu Selts

Heino Ross oli kooliõpetajate poeg ja Juhan Rossi vend. Lõpetas 1948 Tartu 1. Keskkooli, 1953 Tallinna Polütehnilise Instituudi mehaanikateaduskonna elektrijaamade, -võrkude ja -süsteemide erialal, 1957 Leningradi Elektrotehnika Instituudi aspirantuuri; tehnikakandidaat (1959, samas), väitekiri käsitles allveelaevade demagneetimist. Oli 1957 TTÜ elektrijaamade, -võrkude ja -süsteemide kateedri assistent, 1957–1960 teoreetilise ja üldelektrotehnika kateedri assistent ja vanemõpetaja, 1960–1992 automaatika kateedri ja 1992–1996 automaatikainstituudi dotsent, 2006– emeriitdotsent, 1962–1963 ja 1990–1992 ka õhtuse teaduskonna prodekaan, 1963–1990 dekaan. Luges magnetoonika ning süsteemide projekteerimise ja töökindluse kursusi.

Ta oli Eesti Meestelaulu Seltsi asutajaliige (1988), 1988–1996 president, 1996. aastast auliige.