Uudised

Eesti Meestelaulu Seltsi üldkoosolek

Eesti Meestelaulu Seltsi juhatus kutsub Teid üldkoosolekule, mis toimub reedel, 19. mail algusega kell 15:00 Tallinna Ülikoolis  (Narva mnt.25, Tallinn)

Üldkoosoleku päevakord:
1. Juhatuse esimehe Hirvo Surva ettekanne Eesti Meestelaulu Seltsi üldisest olukorrast.
2. Toimkondade ettekanded:
                                        muusikatoimkond – Indrek Vijard
                                       poistekooride toimkond- Maret Alango
                                       meeskooride toimkond- Margus Arak
                                       majandustoimkond- Enn Lakspere
3. Revisjonikomisjoni ettekanne: 2016 majandusaasta aruande kinnitamine- Ilmari Kuusaru
4. Eesti Meestelaulu Seltis põhikirja kinnitamine
5. Tegevjuht Marika Kuusik ettekanne seltsi tegevusest ja tulevikuplaanidest
6. Sõnavõtud, ettepanekud

Vastavalt seltsi põhikirjale esindavad üldkoosolekul meeskoore kõik seltsi liikmeskooride peadirigendid ja iga 50 meeskoori liikme kohta üks volinik. EMLSi liikmeks olevaid poistekoore esindab üldkoosolekul dirigent.
Seltsi liikmeks olemist kinnitab 2017.aasta liikmemaksu tasumine.

Osalemisest/mitteosalemisest EMLS üldkoosolekul palume teatada hiljemalt 10. maiks 2017.a. e –postile: anu@emls.ee.

Juhul, kui EMLS volinikul ei ole võimalik antud üldkoosolekul viibida, tuleb saata hiljemalt 16. maiks volitus oma hääleõiguse edasiandmise kohta e –postile:anu@emls.ee