Uudised

Eesti Meestelaulu Seltsi üldkoosolek

Eesti Meestelaulu Selts kutsub oma liikmeid üldkoosolekule reedel, 27. mail 2022.a  kell 17:00 – 20:00 Tallinna Lauluväljaku Külastuskeskusesse.

Link koosolekule

Üldkoosoleku päevakord:

 1. Üldkoosoleku avamine – EMLS juhatuse esimees Indrek Vijard
 2. EMLS juhatuse esimehe Indrek Vijardi ettekanne 2021. aasta tegevusest
 3. Ülevaade EMLS liikmete poolt antud tagasisidest 2021. aasta tegevusele (küsitluse kokkuvõte)
 4. Osalejate küsimused
 5. EMLS  majandustoimkonna esimehe Taivo Linnamägi 2021. aasta majandusaasta aruande tutvustamine
 6. Küsimustele vastamine ja sõnavõtud
 7. EMLS  revisjonikomisjoni esimehe Gert Põder ettekanne 2021. aasta majandusaasta aruande kohta
 8. EMLS  majandusaasta aruande kinnitamine
 9. EMLS  juhatuse esimehe valimine
 10. EMLS  juhatuse liikmete tutvustamine ja kinnitamine
 11. EMLS  auliikme nimetamine, hääletamine ja kinnitamine
 12. EMLS  suuremad ettevõtmised 2022-2025. aastal.
 13. Ülevaade EMLS liikmetele esitatud küsimuste vastustest seoses EMLS edasise tegevusega
 14. Osalejate registreeritud sõnavõtud
 15. EMLS  juhatuse esimehe lõppsõna

Koosolekule on kindlasti vajalik eelregistreerimine hiljemalt 23. maiks, et saaksime olla kindlad kvoorumi täitumises. Registreeri SIIN

Registreerimisel palun pidada meeles:

 1. PALUN REGISTREERIDA IGA VOLINIK ERALDI!
 2. Osalemisel ja hääletamisel veebikeskkonnas on igal volinikul vaid üks hääl, mistõttu ei ole võimalik võtta ega anda volitusi teiste eest hääletamiseks. Küll on volinikul võimalus mitteosaluse korral volitada kedagi ennast asendama. Volitus palun saatke digiallkirjastatult e-postile: anu@emls.ee hiljemalt 23.mai.
 3. Volitusi on võimalik anda üldkoosolekul reaalselt osalevale volinikule. Volitus palun saatke hiljemalt 23. mail digiallkirjastatult e-postile: anu@emls.ee

PS! Palume volitusi anda äärmisel vajadusel, kuna oluline on olla kohal, rääkida kaasa seltsi puudutavates küsimustes ning anda liikmena omapoolset tagasisidet ja mõtteid paremaks toimimiseks.

Oluline info:

 • Ootame ettepanekuid EMLS auliikme kandidaatide kohta hiljemalt 16. maiks. Ettepanekud koos kandidaadi tutvustuse ja põhjendusega palume saata e-postile: marika.kuusik@emls.ee. Esitatud auliikmete kandidaadid vaatab üle EMLS juhatus ning esitab tehtud valiku kinnitamiseks EMLS üldkoosolekule.
 • Ootame kandidaate EMLS juhatuse esimehe kohale hiljemalt 23. maiks e-postile: marika.kuusik@emls.ee. Kandidaadilt ootame omapoolset nägemust EMLS edasisest tegevusest ning ülevaadet valdkonna üldisest olukorrast. Juhatuse esimehe valib EMLS üldkoosolek salajasel hääletamisel ning kinnitab uue juhatuse koosseisu EMLS juhatuse esimehe ettepanekul. Oluline iga uue juhatuse liikme nõusolek.

EMLS edasiseks paremaks toimimiseks, palun

 • täita igal kooril küsimustiku, mis annab tagasisidet EMLS juhatuse (juhatuste) senisele tööle ning annab mõtteid seltsi edasiseks tegevuseks. Palume tekitada koorides arutelu, et kõik liikmed saaksid kaasa rääkida ja omi mõtteid välja öelda. KÜSIMUSTIK

EMLS koduleheküljel on tutvumiseks: