Uudised

Eesti Meestelaulu Seltsi üldkoosolek

Eesti Meestelaulu Seltsi üldkoosolek toimub neljapäeval, 11. juunil 2020 a kell 17.00 – 19.00 ZOOM keskkonnas.

Päevakord:

1)   Üldkoosoleku avamine – EMLS juhatuse esimees Indrek Vijard
2) Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse esimehe Indrek Vijardi ettekanne 2019. a tegevusest
3) Eesti Meestelaulu Seltsi majandustoimkonna esimehe Taivo Linnamägi 2019. a majandusaasta aruande tutvustamine
4) Osalejate küsimused ja ettepanekud
5) Eesti Meestelaulu Seltsi revisjonikomisjoni esimehe Ilmari Kuusaru ettekanne 2019. a majandusaasta aruande kinnitamiseks
6) Eesti Meestelaulu Seltsi majandusaasta aruande kinnitamine
7) Eesti Meestelaulu Seltsi toimkondade tegevuse ülevaade:
Muusikatoimkond – esimees Kuno Kerge
Poistekooride toimkond – esimees Edmar Tuul
Meeskooride toimkond – esimees Margus Ara
8) Ettepanek Eesti Meestelaulu Seltsi uue revisjonikomisjoni esimehe kinnitamiseks
9) Ettepanek Eesti Meestelaulu Seltsi uute juhatuse liikmete kinnitamiseks
10) Ettepanek Eesti Meestelaulu Seltsi uue auliikme kinnitamiseks
11) Osalejate sõnavõtud
12) Eesti Meestelaulu Seltsi tegevjuht Marika Kuusiku sõnavõtt
13) Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse esimehe lõppsõna