Uudised

Eesti Meestelaulu Seltsi üldkoosolek

Eesti Meestelaulu Selts kutsub teid üldkoosolekule, mis toimub reedel, 31. mail 2019.a kl 16-19 Nõmme Majas, Valdeku 13 Tallinn (Tallinna Nõmme linnaosa valitsus – maja kõrval parkla)

Üldkoosoleku päevakord:
1) Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2) Päevakorra kinnitamine
3) Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse esimehe Hirvo Surva ettekanne 2018. a tegevusest
4) Eesti Meestelaulu Seltsi liikmete sõnavõtud ja ettepanekud
5) Eesti Meestelaulu Seltsi majandustoimkonna esimehe Taivo Linnamägi 2018.a majandusaasta aruande tutvustamine
6) Küsimustele vastamine ja sõnavõtud
7) Eesti Meestelaulu Seltsi revisjonikomisjoni esimehe Ilmari Kuusaru ettekanne 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamiseks
8) Eesti Meestelaulu Seltsi majandusaasta aruande kinnitamine (aruande eelnevalt saadame)
9) Eesti Meestelaulu Seltsi uue esimehe erakorraline valimine
10) Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse koosseisu tutvustamine ja kinnitamine
11) Ülevaade kuni 2021.a. suurematest ettevõtmistest
12) Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse esimehe lõppsõna

Osalemisest/mitteosalemisest EMLS üldkoosolekul palume teatada hiljemalt 14. maiks 2019.a. e –postile: anu@emls.ee.
Juhul, kui EMLS volinikul ei ole võimalik antud üldkoosolekul viibida, tuleb saata hiljemalt 29. maiks volitus oma hääleõiguse edasiandmise kohta e – postile: anu@emls.ee. Palume võimalusel leida volitatud isik oma kooriliikmete seast, mitte juhatuse koosseisust.