Uudised

EESTI MEESTELAULU SELTS ÕNNITLEB!

Riho Pätsi Koolimuusikafond kuulutas välja  2021. aasta muusikahariduse edendajad, kelledeks on Võru muusikaõpetaja Signe Rõõmus, Reaalkooli muusikaõpetaja Heli Roos, helilooja Riho Esko Maimets ja EMTA emeriitdotsent, Tallinna Muusikakeskkooli ja Vanalinna Hariduskollleegiumi viiulipedagoog Ivi Tivik

Signe Rõõmus on lõpetanud Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli koorijuhtimise eriala, töötanud Varstu Keskkoolis, 1993st aastast Võru Kesklinna Koolis. Õpetajatöös on ta rõhutanud aktiivse musitseerimise olulisust –laulmist ja pillimängu, samuti seoste loomist erinevate õppeainete vahel ning ka igapäevaeluga.õpilaste noodist laulmise arendamisel toob ta efektiivse meetodina esile relatiivset noodistlugemise süsteemi, mis on lihtne, arusaadav ja mänguline. Signe juhatab mitmeid koolikoore: mudilaskoor, poistekoor, lastekoor, neidudekoor ja segakoor, kooridele on omistatud kõrged kategooriad. Selleks, et lauljad saaksid erinevat laulukogemust, on ta aastaid suunanud õpilasi üleriigilistesse kooridesse (tütarlastekoor „Ilmalilled“, Eesti Meestelaulu Seltsi üle-eestiline poistekoor „Kalev“). Lisaks koolikooridele on ta dirigendiks ka täiskasvanute kooridele -naiskoor Tempera ja Võru Meeskoor. Neis koorides laulavad paljud Signe õpilased. 2017. omistati Signele Tartu Kultuurkapitali Vaike Uibopuu sihtkapitali stipendium, 2020. aastal Võru linna aasta kultuuritegelase tiitel. Eesti Meestelaulu Selts tänab Signet suure panuse eest seltsi tegevusse ning õnnitleb laureaadi tiitli puhul!
 
Heli Roos on lõpetanud Tallinna Konservatooriumi, töötanud muusikaõpetajana Tallinna 37. Keskkoolis ning dirigendina Tallinna Poistekoori ettevalmistuskooridega. Praegu on ta Tallinna Reaalkooli muusikaõpetaja, tema õpilased on osalenud edukalt üleriigilistel muusikaõpetuse olümpiaadidel. Heli Roos on koostanud muusikaõpikud ja töövihikud üldhariduskooli 5. ja 6. klassile. Lisaks õpetajatööle juhatab ta Reaalkooli tütarlastekoori, poistekoori ning põhikooli kammerkoori. Koorid on pälvinud mitmetel rahvusvaheliste konkurssidel auhinnalisi kohti. Ta kuulub Eesti Kooriühingu koolikooride sektsiooni juhatusse, on ka muusikanõukogu liige ning olnud koostööpartneriks Eesti Meetselaulu Seltsile. Õnnitleme tunnustuse puhul!
 
Helilooja Riho Esko Maimetsa teoseid mängitakse tänasel päeval nii Eestis kui maailmas üha sagedamini, tema muusika on kõlanud arvukatel festivalidel, kahel üldlaulupeol ning tema teosed on mitmete kollektiivide püsirepertuaaris. Noore heliloojana on ta pälvinud mitmeid rahvusvahelisi auhindu, näiteks SOCAN Award, Karen Kieseri preemia (Kanada), highSCORE preemia (Itaalia), I preemia Villiers Quarteti konkursil (Suurbritannia). Riho Esko Maimets on loonud muusikat ka laste-, noorte-ja koolikooridele. Tema sulest valmis Eesti Meestelaulu Seltsi 2020. aasta poistekooride võistulaulmiseks tellitud A-kategooria kohustuslik laul „Sääl igatsedes hilju …“ ning 2021. aastal toimuva ENLS ja EMLS ühiseks laulupäevaks „Kodu(L)ootus“ loodud 3-osaline kantaat „Kojup minda oodatanne“ poiste-, neidude-, nais-ja meeskooridele.
2019. aasta laulupeol kõlas ühendmudilaskooride esituses tema seatud „Rõõmulaul“, 2017. aasta noorte laulupeol tema loodud „Meie laul“. 2014. aastal valmis tema „Üles leida oma laul“ lastekoorile ja keelpillidele, mida esitati Tartu laulupeol. Ta on kirjutanud ka „Angele Dei“ ja „Imeline helin…“ lastekoorile, „Veni Emmanuel“ tütarlastekoorile, „Ave Maria“ mudilaskoorile jpt.
Eesti Meestelaulu Selts tänab suurepärase koostöö eest ning õnniteb laureaadi tiitli puhul!
 
Ivi Tivik on Eesti tuntumaid viiulipedagooge, kes on andnud õpetaja, õppejõu, õpikute ja metoodiliste materjalide koostaja ja haridusalaste praktiliste uuenduste algataja ning elluviijana väärikapanusekogu viiulimängu arengule Eestis. Aastakümnete pikkuseletööle viiuliõpetajana Tallinna Muusikakeskkoolis lisandub üliõpilaste juhendamine Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias, aastaid ka Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakoolis. Ivi Tiviku töös on tunda kõrget kvaliteeti ja peent viimistlust, mis ilmneb eredalt kontserdi lavadel.