Uudised

Palju õnne Varje Vürst ja Kuno Kerge!

Gustav Ernesaksa Fondi halduskogu käesoleva aasta peastipendiumi saab koorijuht Triin Koch.

Gustav Ernesaksa kooriliikumise edendamise  stipendium määrati sel aastal haldusnõukogu otsusega Varje Vürstile, kes juba aastakümneid edendanud poistelaulu nii õpetaja, dirigendi kui ka korraldajana. Ta on üle-eestilise poistekoori “Kalev” mänedžer ning osalenud viimased 15 aastat Eesti Meestelaulu Seltsi poistekooride sektsiooni töös.  1997 – 2012 oli ta üks Järvamaa poistekoori dirigentidest. Lisaks on Varje Vürst olnud Eesti Koorijuhtide Liidu vastutav sekretär liidu asutamisest peale ning Eesti Kooriühingu koolikooride konsultant. Hirvo Surva sõnul on Varje Vürst oma hoolivuse ja armastusega andnud suure panuse poiste- ja noortekooride arengusse.  “Kui dirigendid teevad oma tööd, siis Varje on taganud just lauljate heaolu ja olnud neile toeks ja toetajaks, jäädes ise seejuures alati nähtamatuks,” rõhutab Surva.

Õppestipendiumi pälvis noor koorijuht Kuno Kerge, kes on hetkel Eesti Muusika ja Teatriakadeemias omandamas magistrikraadi professor Ants Sootsi dirigeerimisklassis. Kuno Kerge juhatab juba kuuendat hooaega oma endise juhendaja, Alo Ritsingu kõrval Tartu Akadeemilist Meeskoori ning meeskoori “Forestalia”. Samuti juhatab Kerge Virumaa poistekoori, abidirigendina ERRi segakoori ning projekti “Ärkamisaeg” raames loodud Tartu ja Võru noorte meeskoore. Hirvo Surva tunnustab noort kolleegi ja ütleb, et Kuno Kerge on läbi väga suure pühendumuse ja pingutuse lühikese ajaga näidanud oma võimet tuua noori koorilaulu juurde kokku ja tagada järjepidevus just meeskooride arengus.