EMLS-i 30. aastapäeva ja Gustav Ernesaksa 110. sünniaastapäevale pühendatud mees- ja noormeestekooride konkurss

Konkursi reglement
EMLS-i 30. aastapäeva ja Gustav Ernesaksa 110. sünniaastapäevale pühendatud mees- ja noormeestekooride konkurss 24. novembril 2018.a. Tallinna Ülikooli aulas.
Võistulaulmisel on meeskooridele kolm kategooriat: A (minimaalne lauljate arv 24) ja B, C (minimaalne lauljate arv 16 ) ning noormeestekooridele kaks kategooriat: A ja B (minimaalne lauljate arv 16 ).

Nõuded kavale:
Meeskooride A-kategooria
– kohustuslik laul Riho Esko Maimets ,,Mu arm“ (täpsem info laulu ilmumise kohta: Indrek Vijard 5020690)
-Vabalt valitud a` cappella repertuaar
– Kava pikkus 13-15 minutit.
Meeskooride B-kategooria
– kohustuslik laul Alo Ritsing ,,Mis oli see“
– Vabalt valitud repertuaar, üks teos võib olla instrumentaalsaatega
– Kava pikkus 10-12 minutit.
Meeskooride C-kategooria
– Vabalt valitud repertuaar
– Üks teos a`cappella
– Kava pikkus 8-10 minutit.
Noormeestekooride A-kategooria
– kohustuslik laul Uno Loop/seade Andres Lemba ,,Isad pojad“ (täpsem info laulu ilmumise kohta: Indrek Vijard 5020690)
– Vabalt valitud a` cappella repertuaar
– Kava pikkus 10-12 minutit.
Noormeestekooride B-kategooria
– vabalt valitud repertuaar
– Üks teos a´ cappella
– Kava pikkus 6-8 minutit.

Žürii töö ja hindamiskriteeriumid
1.Koore hindab viieliikmeline žürii, mille üks liige on väljapoolt Eestit. 
2. Žürii hindab 100 punkti süsteemis interpretatsiooni, intonatsioonilist täpsust, kava valikut/ülesehitust ja vokaali.
3. Žürii liikmed annavad iga võistelnud koori kohta kirjalikud kommentaarid, mille koor saab hiljemalt kahe kuu jooksul peale konkurssi, koos punktitabeliga.
4. Žürii võib igas kategoorias välja anda ühe I, II ja III preemia, millele kandideerivad koorid peavad koguma vastavalt 90-100, 80-89 ja 70-79 punkti 100-st. Žüriil on õigus kokkuleppel konkursi korraldajaga välja anda eripreemiaid ning preemiaid ümber jagada.
5. Kui koor ületab lubatud ajalimiiti rohkem kui 30 sekundit, annab iga ületatud minut 1 miinuspunkti koori keskmisest hindest. Sama kehtib lubatust lühema programmi korral.
6. Žürii otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.

Preemiad ( meeskoorid ja noormeestekoorid )
A-kategooria I koht 850 EUR II koht 650 EUR III koht 550 EUR
B-kategooria I koht 550 EUR II koht 450 EUR III koht 300 EUR
C-kategooria I koht 400 EUR II koht 350 EUR III koht 300 EUR

Registreerimise kord
Koori registreerimine konkursile kuni 1. maini 2018.a., mille kinnitab koori poolt tasutud konkursiosalustasu 100 eurot koori kohta.Osalustasu maksmine toimub EMLS poolt koostatud arve alusel!
Registreeru siin
Lisaks palume saata hiljemalt 1. septembriks 2018.a.:
– lühiannotatsiooni koorist ja dirigendist (kokku 1900-2600 tähemärki);
– trükikõlbuliku foto (min 1MB, jpg- või pdf-formaadis);
– esitamisele tulev kava
– žüriile esitamiseks nootide koopiad 5 eksemplaris v.a. kohustuslikud laulud

Täpsem informatsioon Indrek Vijard tel:5020690 või Marika Kuusik tel:5062765 marika.kuusik@emls.ee