Uudised

Eesti Meestelaulu Seltsi üldkoosolek

Eesti Meestelaulu Seltsi üldkoosolek toimub reedel 4. juunil 2021.a  kell 17:00 – 19:00, mille viime hetkeolukorda arvestades ka sel aastal läbi webinarina. Ootame aktiivset osavõttu ning konstruktiivseid ettepanekuid seltsi edasiseks tegevuseks.

Üldkoosoleku päevakord:

 1. Üldkoosoleku avamine- EMLS juhatuse esimees Indrek Vijard
 2. Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse esimehe Indrek Vijardi ettekanne 2020. a tegevusest
 3. Eesti Meestelaulu Seltsi majandustoimkonna esimehe Taivo Linnamägi 2020. a majandusaasta aruande tutvustamiseks
 4. Küsimustele vastamine ja sõnavõtud
 5.  Eesti Meestelaulu Seltsi revisjonikomisjoni esimehe Gert Põder ettekanne 2020. a majandusaasta aruande kinnitamiseks
 6. Eesti Meestelaulu Seltsi majandusaasta aruande kinnitamine (aruanne lisatud meilile)
 7. Osalejate registreeritud sõnavõtud
 8. Eesti Meestelaulu Seltsi suuremad ettevõtmised 2021-2023. a – Marika Kuusik
 9. Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse esimehe lõppsõna
 • Koosolekule on kindlasti vajalik eelregistreerimine hiljemalt 28. maiks 2020. a , et saaksime olla kindlad kvoorumi täitumises.

Registreeri SIIN

NB! Palun registreerida iga volinik eraldi

 • 28. maiks ootame ka ettepanekuid auliikmekandidaatide kohta koos lühikese iseloomustuse/tutvustusega e-postile: marika.kuusik@emls.ee
 • Üldkoosolekul anname võimaluse ka liikmete sõnavõttudeks, mida palume ka eelnevalt registreerida (sõnavõtu pikkus kuni 3 min).

Palun tehke sellelaadne märge registreerimisvormi koos üldkoosolekule registreerimisega

NB! Kuna hääletamine toimub veebikeskkonnas, kus igal volinikul on vaid üks hääl, ei ole võimalik ühele liikmele anda mitmeid volitusi. Küll on volinikul võimalus mitteosaluse korral volitada kedagi ennast asendama. Volitus palun kirjutage meili ning saatke e-postile: anu@emls.ee Loodame väga, et leiate üle interneti aega ja võimalust meiega ühinemiseks.