EMLS üldkoosolek


Sündmuse detailid

  • Date:

EMLS üldkoosolekule 01.juunil 2018.a. kell 17.30 Eesti Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis.
Üldkoosoleku päevakord:
1. Juhatuse esimehe Hirvo Surva ettekanne – Eesti Meestelaulu Seltsi hetkeseis
Toimkondade ettekanded:
muusikatoimkond – Indrek Vijard
poistekooride toimkond- Maret Alango
meeskooride toimkond- Margus Arak
majandustoimkond- Taivo Linnamägi
2.Revisjonikomisjoni ettekanne: 2017 majandusaasta aruande kinnitamine
3. Eesti Meestelaulu Seltsi põhikirja kinnitamine
4. Tegevjuht Marika Kuusik ettekanne – ülevaade sisulisest tegevusest ning seltsi suurüritused 2018.
5. Juhatuse esimehe valimine

EMLS põhikirja järgselt kestavad juhatuse esimehe volitused kaks aastat, mis tähendab, et sellel üldkogul on vaja valida ja kinnitada uus EMLS juhatuse esimees järgmiseks kaheks aastaks. Kandidaate EMLS ootame hiljemalt 14. maiks 2018.a. kõikidelt EMLS liikmetelt e-postile:anu@emls.ee
Sõnavõtud, ettepanekud

Vastavalt seltsi põhikirjale esindavad üldkoosolekul meeskoore kõik seltsi liikmeskooride peadirigendid ja iga 50 meeskoori liikme kohta üks volinik. EMLSi liikmeks olevaid poistekoore esindab üldkoosolekul dirigent. Seltsi liikmeks olemist kinnitab 2018.aasta liikmemaksu tasumine.
Osalemisest/mitteosalemisest EMLS üldkoosolekul palume teatada hiljemalt 25. maiks 2018.a. e –postile: anu@emls.ee. Juhul, kui EMLS volinikul ei ole võimalik antud üldkoosolekul viibida, tuleb saata hiljemalt 31. maiks volitus oma hääleõiguse edasiandmise kohta e –postile:anu@emls.ee. Palume võimalusel leida volitatud isik oma kooriliikmete seast.

Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.