EMLS volikogu koosolek

Eesti Meestelaulu Seltsi juhatus kutsub Teid erakorralise volikogu koosolekule, mis toimub reedel, 30. septembril algusega kell 16.00 Salme Kultuurikeskuse III korruse tantsusaalis, Salme tn. 12, Tallinn

Volikogu päevakord:

1. Eesti Meestelaulu Seltsi uue juhatuse kinnitamine

2. EMLS juhatuse ja EMLS tegevusplaani tutvustamine

3. Koorijuhtide kutsestandardid, koorijuhtide tasustamine

4. Meeskooride töökorraldus ja juhtimine – meeskoor, kui tööandja oma dirigendile (oluline meeskooride presidentide kohalolek)

5. Seminar kontsert – töö noorte meeshäältega

Vastavalt seltsi põhikirjale esindavad volikogus meeskoore kõik seltsi liikmeskooride peadirigendid ja iga 50 meeskoori liikme kohta üks volinik. EMLSi liikmeks olevaid poistekoore esindab volikogul dirigent.

Seltsi liikmeks olemist kinnitab 2016.aasta liikmemaksu tasumine. Palume Teil oma osavõtust teatada hiljemalt reedeks, 16. septembriks. Juhul, kui volinik ei saa mõjuvatel põhjustel volikogu koosolekul osaleda, palume enda esindamiseks teha kirjalik volitus  volikogul osaleva voliniku nimele.

Täpsem teave ja tagasiside e-postile: marika.kuusik@emls.ee

 

 

Posted in Uudised | EMLS volikogu koosolek kommenteerimine on välja lülitatud

Pärlselja poistekooride laulu- ja spordilaager

2.- 4.juunini toimus Pärlseljal XIV poistekooride laulu- ja spordilaager.
Laagris osales 17 poistekoori 320 noore laulumehega.
Tehti sport, isetegevust. Laagris moodustati pilli mängivatest laulupoistest orkester.
Peale kahepäevast harjutamist suutis orkester juba koos kooriga laulu ette kanda.

Video ülevaade laagri tegevustest.

 

Laagri kolm parimat poistekoori olid

I koht Türi poistekoor
II koht Virumaa poistekoor
III koht Pärnu Ülejõe poistekoor
Posted in Uudised | Pärlselja poistekooride laulu- ja spordilaager kommenteerimine on välja lülitatud

Alates 1.septembrist on seltsi juhatuse esimees Hirvo Surva

Reedel, 20.mail toimus Tallinna Tehnikaülikoolis EMLSi korraline volikogu, kus seltsi juhatuse esimees Arvi Karotam esitas 2015.aasta tegevusaruande. Muusikatoimkonna aruande esitas toimkonna esimees Indrek Vijard. Seltsi möödunud aasta üritustest andis ülevaate juhatuse esimehe poolt ettevalmistatud videosalvestustest kokkupandud film. Volikogu kinnitas ka esitatud seltsi majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande.

Juhatuse ettepanekul valis volikogu seltsi uueks juhatuse esimeheks Hirvo Surva, kes asub ametisse 1.septembril 2016. Volikogu otsustas pikendada tänase juhatuse ja revisjonikomisjoni volitusi kuni 1.oktoobrini 2016. Hirvo Surva ettepanekul kinnitatakse uus juhatuse seltsi erakorralisel volikogul, mis toimub käesoleva aasta septembris.

Juhatuse esimees Arvi Karotam tänas kõiki seltsi liikmeid pikaajalise suurepärase koostöö eest!

Posted in Uudised | Alates 1.septembrist on seltsi juhatuse esimees Hirvo Surva kommenteerimine on välja lülitatud

Emadepäeva kontsert Estonia kontserdisaalis

Emadepäeva kontserdi salvestus

Posted in Uncategorized | Emadepäeva kontsert Estonia kontserdisaalis kommenteerimine on välja lülitatud

Volikogu koosolek

Eesti Meestelaulu Seltsi juhatus kutsub Teid korralisele volikogu koosolekule, mis toimub reedel, 20.mail algusega kell 16.30 Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikamaja auditooriumis 226, TÜ peamajas Ehitajate tee 5 Tallinnas.

Volikogu päevakord on järgmine:

  1. Juhatuse aruanne
  2. Muusikatoimkonna aruanne
  3. Revisjonikomisjoni aruanne
  4. 2015. majandusaasta aruande kinnitamine
  5. Juhatuse esimehe ja juhatuse valimine
  6. Revisjonikomisjoni valimine

Vastavalt seltsi põhikirjale esindavad volikogus meeskoore kõik seltsi liikmeskooride peadirigendid ja iga 50 meeskoori liikme kohta üks volinik.

EMLSi liikmeks olevaid poistekoore esindab volikogul dirigent. Seltsi liikmeks olemist kinnitab 2016.aasta liikmemaksu tasumine. Palume Teil oma osavõtust teatada hiljemalt reedeks, 13.maiks.

Posted in Uncategorized | Volikogu koosolek kommenteerimine on välja lülitatud

Poistekooride võistulaulmise tulemused

Eesti Meestelaulu Seltsi VIII poistekooride võistulaulmise tulemused

Võistulaulmine toimus laupäeval, 23.aprill 2016 Viljandi Kesklinna Koolis ja osales 17 poistekoori.

A-kategooria
I koht – EMLS üle-eestiline poistekoor KALEV
dirigent Indrek Vijard
II koht – Saue Poistekoor
dirigent Elviira Alamaa

B1- kategooria
II koht – Paide Gümnaasiumi poistekoor
dirigent Malle Nööp
III koht- Pärnu Ülejõe Põhikooli poistekoor
dirigent Maimu Muttik

B2-kategooria
II koht –Tallinna Muusikakeskkooli poistekoor
dirigent – Edmar Tuul
III koht – Tartu Tamme poistekoor
dirigent Hiie Kroon

C1-kategooria
I koht_ Tallinna Poistekoori ettevalmistuskoor SECUNDO
dirigent Angelika Kadarik
II koht -Rahvusooper Estonia Poistekoori JUHANID
dirigent Jaanika Kuusik

C2-kategooria
I koht – Võru Kesklinna Kooli poistekoor
dirigent Signe Rõõmus
II koht – Tabasalu Ühisgümnaasiumi poistekoor
dirigent Elen Ilves
II koht – Nõo Põhikooli poistekoor
dirigent Imbi Pärtelpoeg
III koht – Põltsamaa Ühisgümnaasiumi poistekoor
dirigent Meeli Nõmme

D-kategooria
I koht -Rahvusooper Estonia Poistekoori JUKUD
dirigent Mariliis Kreintaal
I koht – Tallinna Poistekoori ettevalmistuskoor PRIMO dirigent Angelika Kadarik
Võistulaulmist hindas viieliikmeline žürii, kuhu kuulusid
Heli Jürgenson – 2017. aasta noorte laulupeo peadirigent,
Jüri-Ruut Kangur – üle-eestilise noorte sümfooniaorkestri dirigent, Mart-Rasmus Puur – helilooja, Ingrid Kõrvits – tütarlastekoori Ellerhein dirigent ja Martinš Klišans – Riia Toomkiriku poistekoori peadirigent.

Võitjaid autasustati diplomi ja Kultuurkapitali rahaliste stipendiumidega. Kommivabrik Kalevi poolt olid auhindadeks kommikarbid.

Žürii andis välja ka hea esituse eest mitmed eripreemiad: Paide Gümnaasiumi poistekoori instrumentaalsolist- flöödimängija,
Pärnu Ülejõe Põhikooli poistekoori solistid,
Tabasalu Ühisgümnaasiumi poistekoori trompetisolist, Güstav Adolfi Gümnaasiumi poistekoori insrumentaalgrupp ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi poistekoori solistid. Märgiti ära Antsla Gümnaasiumi poistekoori head esinemist ja C 2 – kategooria kooride kõrget taset.

Lõppkontserdil esinesid Rahvusooper Estonia Poistekoor Hirvo Surva juhatusel ja vastloodud Viljandi poistekoor Signe Ristissaare ja Riina Trummi juhatusel ning kõikide kategooriate parimad koorid.

Posted in Uncategorized | Poistekooride võistulaulmise tulemused kommenteerimine on välja lülitatud

Võistulaulmine Viljandi

Laupäeval, 23. aprillil toimub Viljandis poistekooride võistulaulmine
VIII poistekooride konkurss toob laupäeval, 23. aprillil Viljandisse 17 poistekoori üle 600 lauljaga.

Viljandi Kesklinna Kooli kogunevad 23. aprillil poistekoorid üle Eesti – Tartumaalt ja Tallinnast, Pärnust ja Paidest, Võrust ja Antslast, Sauelt ja Saaremaalt, Põltsamaalt ja Tabasalust.

Konkursi juhendi töötas välja Eesti Meestelaulu Seltsi poistekooride sektsioon. Konkurss toimub kuues kategoorias ja kohustuslikud laulud on valitud erineva tasemega koore arvestades.

Žüriisse kuuluvad endised poistekoori lauljad, praegu üle-eestilise noorte sümfooniaorkestri dirigent Jüri-Ruut Kangur ja helilooja Mart-Rasmus Puur, 2017. a noorte laulupeo peadirigent Heli Jürgenson, tütarlastekoori Ellerhein dirigent Ingrid Kõrvits ja Riia Toomkiriku poistekoori peadirigent Martinš Klišans Lätist.

Kooride registri andmetel tegutseb täna Eestis 122 poistekoori.

Võistulaulmise ajakava laupäeval, 23. aprillil:
11.00 A (SATB) ja B (SAB ja SSA) kategooria koorid.
13.15 C2 (stuudiote ja muusikakallakuga koolide 2-häälne poistekoor) kategooria koorid.
14.45 C1 (üldhariduskoolide 2-häälne poistekoor) ja D (1-häälne poistekoor) kategooria koorid.
16.00 Rahvusooper Estonia poistekoori ja Viljandi linna poistekoori kontsert ning võitjate autasustamine.

Posted in Uudised | Võistulaulmine Viljandi kommenteerimine on välja lülitatud

VIII POISTEKOORIDE VÕISTULAULMINE ajakava

Üleriided tuleb jätta garderoobi ja koolis tuleb kasutada vahetusjalanõusid.

Kooridele on lahtilaulmiseks kasutada elektriklaveriga klassid (ruumi number teatatakse kohapeal).

Klassid on lahtilaulmiseks kasutatavad:

A ja B grupil kell 9.15 kuni 11.00

C2 grupil kell 11.15 kuni 13.15

D ja C1 grupil alates 13.15

Peale esinemist lähevad koorid sööma sama maja keldrikorrusel asuvasse sööklasse.

Peale vastavate gruppide võistulaulmist ja žürii tööd teatatakse lõppkontserdil osalevad koorid ja antakse üle diplomid (v.a. lõppkontserdil osalevad koorid).

 AJAKAVA

Lavaproovid ~ á 7 min esinemisjärjekorras, 1 min kooride vahetuseks, lavaproovide ja konkursi vahel aeg ruumi õhutamiseks.

10.00 LAVAPROOVID B ja A kategooriatele:

10.00 – 10.07 Tamme

10.08 – 10.15 Tln MKK

10.16 – 10.23 Pärnu

10.24 – 10.31 Paide

10.32 – 10.39 Saue

10.40 –  10.47 KALEV

11.00 – 12.15 A ja B KONKURSS (kava pikkus 9–12 min):

B2 Tartu Tamme poistekoor

B2 Tallinna Muusikakeskkooli poistekoor

B1 Pärnu Ülejõe põhikooli poistekoor

B1 Paide gümnaasiumi poistekoor

A Saue Poistekoor

A EMLS üle-eestiline poistekoor KALEV

12.15 – 13.15 LAVAPROOV C2 kategooriale:

12.15 – 12.22 Antsla

12.23 – 12.30 Nõo

12.31 – 12.38 Tabasalu

12.39 – 12.46 Võru

12.47 – 12.54 GAG

12.55 – 13.02 Saaremaa

13.03 – 13.10 Põltsamaa

Saalis teatatakse lõppkontserdil osalevad koorid ja antakse üle diplomid (v.a. lõppkontserdil osalevad koorid)

13.15 – 14.15 KONKURSS C2 (kava pikkus 6–9 min):

Antsla gümnaasiumi poistekoor

Nõo põhikooli poistekoor

Tabasalu ühisgümnaasiumi poistekoor

Võru Kesklinna kooli poistekoor

GAGi poistekoor

Saaremaa ühisgümnaasiumi poistekoor

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi poistekoor

14.15 – 14.45 LAVAPROOV D ja C1~ á 6 min :

14.15 – 14.21 PRIMO

14.22 – 14.28 JUKUD

14.29 – 14.35 SECUNDO

14.36 – 14.42 JUHANID

Saalis teatatakse lõppkontserdil osalevad koorid ja antakse üle diplomid (v.a. lõppkontserdil osalevad koorid)

 

14.45 – 15.30 KONKURSS D ja C1 (kava pikkus 6–9 min):

D Tallinna Poistekoori ettevalmistuskoor PRIMO

D RO Estonia poistekoori JUKUD

C1 Tallinna Poistekoori ettevalmistuskoor SECUNDO

C1 RO Estonia poistekoori JUHANID

Teatatakse lõppkontserdil osalevad koorid ja antakse üle diplomid (v.a. lõppkontserdil osalevad koorid)

 

Peale konkursi lõppu Viljandi poistekoori ja RO Estonia poistekoori lavaproovid

16.00 LÕPPKONTSERT

Tervituslaul Viljandi poistekoorilt

RO Estonia poistekoor 30 min

Žürii ettepanekul esinevad koorid (esinevad koorid teatatakse peale võistulaulmise vastava kategooria žürii tööd)

Kooride autasustamine

Posted in Uncategorized | VIII POISTEKOORIDE VÕISTULAULMINE ajakava kommenteerimine on välja lülitatud

Poistekooride laagrisse registreerunud poistekoorid

Poistekooride laagrisse Pärlseljal, 2.-4.juunini,  on registreerunud 18 poistekoori 373 lauljaga. Registreerimise aega on pikendatud 31.märtsini.

Antsla Gümnaasiumi poistekoor
August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi poistekoor
Koeru Keskkooli poistekoor
Miina Härma Gümnaasiumi poistekoor
Nõo Põhikooli poistekoor
Pärnu Ülejõe poistekoor
PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI  POISTEKOOR
Põlvamaa Poistekoor
Rakvere Reaalgümnaasiumi poistekoor
Tartu Kivilinna Kooli poistekoor
Tartu Mart Reiniku Kooli poistekoor
Tartu Variku Kool
Türi poistekoor
Viljandi Jakobsoni Kooli poistekoor Mulgi-Jõmmid
Viljandi Kesklinna Kooli poistekoor
Viljandi poistekoor
VÕRU KESKLINNA KOOL POISTEKOOR
Ülenurme Gümnaasiumi poistekoor
Posted in Uudised | Poistekooride laagrisse registreerunud poistekoorid kommenteerimine on välja lülitatud

Võistulaulmisele registreerunud koorid 23.aprill Viljandi Kesklinna kool

 

A EMLS üle-eestiline poistekoor KALEV
A Saue Poistekoor
B1 Paide Gümnaasiumi poistekoor
B1 Pärnu Ülejõe Põhikooli poistekoor
B2 Tallinna Muusikakeskkooli poistekoor
B2 Tartu Tamme Poistekoor
C1 Tallinna Poistekoori ettevalmistuskoor SECUNDO
C1 Rahvusooper Estonia poistekoori JUHANID
C2 GAG poistekoor
C2 VÕRU KESKLINNA KOOL POISTEKOOR
C2 Nõo Põhikooli poistekoor
C2 Saaremaa Ühisgümnaasiumi poistekoor KRATID
C2 Tabasalu Ühisgümnaasiumi poistekoor
C2 Antsla Gümnaasiumi Poistekoor
C2 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi poistekoor
D Rahvusooper Estonia poistekoori JUKUD
D Tallinna Poistekoori ettevalmistuskoor PRIMO
Posted in Uncategorized | Võistulaulmisele registreerunud koorid 23.aprill Viljandi Kesklinna kool kommenteerimine on välja lülitatud